Viktig info om treningsløp Briskemyr

Helt i nordenden av åpen 'farlig' myr er det en stor fugl som hekker; helt nede ved vannkanten. Ber om at 6km og 3km løperne legger ruten sin godt unna nordenden av myra, og siden vestsiden er veldig åpen, så ber vi om at løperne velger å løpe øst for myra/vannet hvor det er skog. Hold god avstand (minst 100m) til nordspissen av myra. Jeg valgte vestsida i går og skremte da fuglen fra redet ved å passere på åpent område ca 30-40m fra redet. Strekket det gjelder er mellom post 12 og 13 på 6km løypa og tilsvarende strekk mellom post 8 og 9 på 3km løypa.