Vel gjennomført O-festival alle sammen

Hovedkomiteen for O-festivalen vil takke alle som har bidratt til at vi har fått gjennomført O-festivalen 2021.

Det har vært mange funksjonærer i sving både under helgens arrangement og i forkant av arrangementet.

Til tross for alle begrensningene vi har måttet  forholde oss til, så har vi som klubb levert et arrangement vi kan være stolte av. Vi har fått  ros av løpere, ledsagere, deltaker i «Ukas løype» og ikke minst av Norges orienteringsforbund.

Alle funksjoner er viktige for at helheten i arrangementet skal oppleves positivt. Derfor skal alle ha stor takk for innsatsen og riktig God Sommer.

Mvh Hilde Storløkken

KOL

Leder av hovedkomiteen for O-festivalen 2021

Mobil 93628442