Treningsløype Storåsen

Det henger ute en treningsløype på Storåsen, tas inn lørdag 27/11. Små poster med refleks.