Treningsløype i juli

5,7 km løypa fra treningsløpet i Lurdalen vil henge ute som sommertreningsløype. Den henger ute til ca 5. august. -flott terreng, og løypa har kuttemuligheter for de som ønsker det. Samlingsplass er ved Dalsetra som ligger mellom Hoff Gård og Ulland oppe l Lurdalen - rett før svingene, se kartskisse.

Parkering ved gården eller langs veien - innkjøring til huset må ikke blokkeres.

God tur!

På vegne av løypelegger Petter R.