Treningsløp Hasselåsen 12. august

Først: Postflaggene fra løpet i Jondalen 10. august henger ute til fredag 13. kl 16.

Vedrørende løpet den 12. gjelder følgende da det er verneverdig flora i området:

-Løypene skal bare benyttes løpsdagen (tilstreb å starte mellom 17:30 og 19:00), og blir fjernet så snart treningen er gjennomført.

-Deltakerne vil få tilgang til informasjon om at noen av postene ligger innenfor et naturreservat, og at det her skal tas særlig hensyn ved ferdsel. Ferdsel i området markert med rødt på kartet skal unngås.

Veien inn til start og mål har låst bom, så man må gå noen få hundre meter inn. Det går fint å parkere på Såtvedtsetra. Kartet begynner å bli dårlig noen steder, med en del hugst, men har prøvd å hold oss unna det verste.   Både start (2stk) og mål er merket med postskjerm (på vegne av løypelegger Halvor).

NB: KOL medlemmer trenger ikke betale bompenger på løpsdagen. KOL har forhånsbetalt til grunneier.

Ellers fortstetter vi med tidligere definerte begrensninger som følge av koronaregler inntil videre.

Lykke til!