Treningsløp crossbanen tirsdag 26. april

Velkommen til treningsløp fra Madsebakken skole tirsdag 26. april. Postene (unntatt 2 km) ble hengt ut søndag kveld og tas inn tirsdag etter løpet. På grunn av utbygging av industriområde ved Crossbanen er deler av kartet ikke oppdatert og det er stedvis ikke mulig å løpe der. Denne delen av løpsterrenget er derfor sperret for løping og markert som forbudt område. For øvrig foregår deler av løpet i et populært turterreng og postene er enkelte steder lagt i "skjul"/lavt i terrenget for å kunne henge i fred. Løperne oppfordres til å holde god avstand til private hus og hager. For løypelegger Vegard Østlid Bagstevold.