Treningsløp Briskemyr torsdag 12. mai

Velkommen til treningsløp! Løypene er satt ut. Det er minst en sti i løpsområdet som ikke står på kartet. Noen av stiene og traktorslepene er vanskelige å se. Samlingsplass og parkering blir på rundkjøringen rett sørvest for gårdsbygningen. Vi har fått tillatelse til å stå der så lenge vi ikke sperrer veien (veien ned til den andre mulige parkeringsplassen begynner å bli overgrodd). Se vedlagt kart over Bratt. Merking fra krysset på E134. For løypelegger Torgeir.

Løpskart fås ved henvendelse Børge.