Treningsløp 1/9 Aasen kafé/pendlerparkeringen

Velkommen på treningsløp 1/9!

Oppmøte er ved Aasenkafe/pendlerparkeringen og start og mål innover veien, rett etter Stall K.

Det kan vara elektriske gjerden og beitedyr i skogen, vis hensyn. Nordøstre delen av kartet, delen nærmest pendlerparkeringen, er nå et anlegg. Dette må løperne holde seg vek fra. Det er markert med skravering på kartet men det er ikke en eksakt avgrensning.

Postene, unntatt start og mål post, henger ute til lørdag formiddag.

3km
4km
6km