Oppdatert terminliste treningsløp

Terminlisten er oppdatert. Hovedendring er at Grendestafetten blir 31.8 (tidligere annonsert 24.8) i Bevergrenda og at treningsløpet som var planlagt 31.8 er flyttet til 24.8.