Nye og reviderte kart for årets sesong

Kartutvalget v/Svein Erik Søgård

Kartutvalget jobber jevnt og trutt med å fornye KOLs kartbaser. Det er utgitt 4 nye kart i løpet av høsten 21/vinter 22 som bare venter på å bli brukt!  De som fikk med seg sene nattløp i fjor høst har allerede stiftet bekjentskap med dem.

Sprintkart Raumyr

Raumyr-Kampestad ca 1,6 km2 er utført i 2021. Synfaring og digitalisering er utført av Ales Hejna (Olles Maps).

Sulusåsen

Området (4,3 km2) sør for kraftledningen ved Fauleplass. Arbeid er utført av Olles maps (Ales Hejna, Petr Matula, Matej Piro).

Lauarvann Nord

Et nytt spennende område på 3,7 km2 nord for det eksisterende kartet er kartlagt. Arbeid er utført av Olles Maps (Ales Hejna, Petr Matula, Matej Piro og Milan Bily).

Kartbase Gamlegrendåsen

O-kartbase Gamlegrendåsen (totalt 21,5 km2) er ferdigstilt i og med at den sørlige delen ble ferdig i fjor høst. Arbeid utført av Olles Maps (Petr Matula, Matej Piro og Ales Hejna).