Medlemskontingenter 2021

Faktura for medlemskontingent i Kongsberg Orienteringslag for 2021 er nå sendt ut til alle medlemmer.

Kongsberg O-lag har i år lagt om til å bruke Norges Idrettsforbund sitt system Klubbadmin som medlemsregister.Innmelding og fakturering skjer for alle medlemmer gjennom Min Idrett. I forbindelse med utstendelse av faktura for medlemskontingenter for 2021 ser det ut som varsel om betaling til den enkelte ved den registrerte e-post adressen er veldig ustabil. Vi jobber med å finne ut hvor problemet ligger.

Det ser derimot ut som alle fakturaer ligger klar til betaling i Min Idrett (minidrett.nif.no).  Dere må logge på der for å betale kontingenter.  Merk at for familier/husstander er det kun den som er registrert som hovedmedlem som vil motta faktura. Det er bare å ta kontakt hvis det er noen spørsmål.