KOL er tildelt O-Idol, Jr NM-stafett og NC-finale 2024

NOF har tildelt Kongsberg o-lag NM stafett junior, O-idol og Norges-Cup-finale i 2024. Som kjent feirer Kongsberg by 400-år i 2024 og KOL søkte derfor på disse arrangementet for å skape ekstra oppmerksomhet rundt et o-arrangement.

Vi bør kunne stille mannsterke lag i begge stafettene og flere løpere vil også kunne løpe O-idol dette året (født i 2008). Terrengene som er tenkt brukt er Vestsiden til sprint på fredag. På lørdag er det mellomdistanse i Storåsen og på søndag er det junior NM stafett i Bevergrenda.

Tidspunktet er siste helg i september, 27. – 29. september (dette legger føringer på bruk av terreng i forbindelse med at storviltjakten har startet). For at arrangementet skal være rettferdig har vi sperret de tre løpsområdene, som skissert under.

Dette er også lagt ut på: Terrengsperringer Norsk Orientering - Google My Maps . Reglene for disse terrengene ligger på: Terrengsperringer - Norsk Orientering

Konkurransereglene 12.2.1 sier generelt: En deltaker med så stor kjennskap til løpsområdet at vedkommende kan ansees å ha en fordel av det, skal ikke delta.

KOL har valgt terreng hvor vi mener at egne løpere i klubben ikke har denne fordelen i dag, men vi ber alle respektere at terrengene sperres allerede nå 2 år før arrangementene. Terrengsperring begrenser hva du kan i de ulike områdene og for skog gjelder:

Det er kun tillatt å ferdes i berørt terreng når det skjer uten kart og kun på veier, merkede turstier og maskinkjørte skiløyper når disse finnes (spesifisering kan gjøres for hvert arrangement)

og for sprint gjelder:  

I sperretiden er det kun tillatt å ferdes på «tillatte veier» og uten kart. Definisjon på tillatte veier gis for hvert arrangement.(er tegnet inn på Terrengsperringer Norsk Orientering - Google My Maps

Utøvere som bor, arbeider eller går på skole i området kan søke om dispensasjon for å delta. I søknaden må det oppgis hvilke veier man har behov for å benytte.

Kartskissene under viser grovt terrengsperringene.