Innkalling til årsmøte i Kongsberg Orienteringslag tirsdag 25/1-2022 kl. 18:30

Sted: Gamlegrendåsen Skole SFO og Digitalt på https://whereby.com/kongsberg-o-lag

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Valg av møteleder og sekretær
  3. Årsmelding 2021
  4. Innkommet forslag – Reduserte egenandeler til deltager på årsmøte
  5. Regnskap 2021 for Kongsberg orienteringslag og Knutetrim
  6. Budsjett 2022 for Kongsberg orienteringslag og Knutetrim
  7.  Forslag til endring av statutter
  8.  Informasjon til årsmøte om lagerlokaler
  9. Valg
  10. Eventuelt

Det blir loddtrekning av gavekort til deltagere på årsmøtet.

Kongsberg 18. Januar 2022

KONGSBERG ORIENTERINGSLAG

Per Øivind Eger

Styrets leder


Ihht. til gjeldende anbefalinger prøver vi å gjennomføre møtet fysisk med 1 meters avstand mellom fremmøtte. For de som ikke kan eller ønsker å møte fysisk setter vi også opp møtet digitalt og håper dette kan la seg gjennomføre i parallell.

For å stimulere til flere deltagere på årsmøtet ønsker vi i år å ha utlodning av gavekort blant de fremmøtte på årsmøtet. Husk at dette er din klubb og årsmøtet er til for å høre og dele meninger om klubbens drift!

Sakspapirer er sendt ut til alle klubbens medlemmer på e-post. Under finnes de fleste av disse dokumentene for nedlastning: