Hjelp! Vi trenger nytt lager

Vi har nylig fått beskjed fra Kongsberg kommune at vi i løpet av relativt kort tid, sannsynligvis på høstparten, må ut av våre eksisterende lagerlokaler på Arsenalet. Det gjelder både postlageret og utstyrshenger og kjøretøylageret som primært benyttes ifm. pinseløpet og større arrangement. Styret må sjekke ut muligheter for alternativer og ønsker gjerne innspill fra medlemmer som kjenner noen (som kjenner noen) som har potensielle lokaler. Postlageret og småutstyrslageret finnes det nok flere muligheter for å leie (10-15m2), men for det store utstyrslageret som krever rundt 100m2 (?) og store porter, er det større utfordringer med å finne egnet sted. KOL vil selvsagt betale markedspris for leie. Har du tips eller ideer ta kontakt med undertegnede eller noen andre i styret!

Per Øivind