Årsmøte i Kongsberg Orienteringslag 1/2-2023

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KONGSBERG ORIENTERINGSLAG onsdag 1/2-2023 kl. 18:30

Sted: Gamlegrendåsen Skole SFO

Saksliste:

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Valg av møteleder, sekretær og 2 til å signere protokoll.
 3. Årsmelding 2022
 4. Regnskap 2022 for Kongsberg orienteringslag og Knutetrim
 5. Budsjett 2023 for Kongsberg orienteringslag og Knutetrim
 6. Valg
 7. Eventuelt

I etterkant av det årsmøtet blir det informasjon rundt følgende saker:

 1. Informasjon om styrket trenings- og aktivtetssamarbeid mellom IL Bevern og Kongsberg Orienteringslag (v/Harald Bergan).
 2. Informasjon rundt treningsløp 2023 og forslag til ranking. Hvordan få opp deltakelse på treningsløp? (v/Børge Brubæk)
 3. Informasjon vedr. status for lager og videre plan (v/Kari Strand)
 4. Informasjon vedrørende maksimalgrense for dekning av startkontingenter (v/Bjørn Haavengen)
 5. Informasjon om draktreklame og personlige sponsorer (v/Per Øivind Eger)
 6. Informasjon om oppstart av stolpejakten i Kongsberg (v/Bjørn Haavengen)

Alle stemmeberettigede deltakere på årsmøtet vil få Knutetrim og nærtrimkonvolutt i 2023.

Kongsberg 25. januar 2023

KONGSBERG ORIENTERINGSLAG

Kari Strand

Styrets leder

Sakspapirer for nedlasting (Er også sendt ut til alle medlemmer på e-post):