Treningsløp Skogen 29. april

Løypene på Skogen er ute og tas inn på søndag. Det er en del ny hugst sørøst i området rundt 1 post på 3 km, ved post 4 på 4 km og ved post 6 på 6 km samt en utvidelse av det på kartet mellom 2 og 3 post. Ellers er det veldig fint i området med lite snø. Det er trangt for parkering ved rundkjøringen så dere bes bruke liten plass og ikke hindre andre trafikanter. God tur!