Treningsløpsinstruks

OBS – Det viktigste som er nytt for sesongen 2022:

 • Vi har fire treningsløpskasser, pass på å ta riktig kasse ved henting
 • Tirsdagsløp: Løypene skal kunne løpes fra mandag morgen til løpets slutt på tirsdag. EKT/poster på 2 km henges ut og tas inn på løpsdagen av dagsarrangør for å unngå svinn. Løypene skal være tilgjengelig på KOLweb for printing fra søndag kveld.
 • Torsdagsløp: Løypene skal kunne løpes fra løpets start på torsdag og minimum frem til kl 14 påfølgende lørdag. Løypene skal være tilgjengelig på KOLweb fra løpsstart på torsdag.

Løypetilbud

På vanlige løp: 3 km, 4 km og 6 km. I tillegg vil det være tilbud om en lett 2 km på tirsdager i første omgang fram til sommeren. Enkelte spesialløp har andre løyper, som f.eks sprint, langdistanse, poengløp ol.

Starttidspunkt

Fleksistart fra kl. 17:30 til kl. 19:00. Alle løpere som ønsker tidtakning eller som er blitt registrert, må være i mål innen kl. 20:15. 

Startkontingent

Det er  gratis for medlemmer i KOL å delta.

 • Ikke-medlemmer: 50 kr.
 • Løse plastlommer: 5 kr.

Bruk vipps til 114211, legg inn navn i meldingsfeltet. Dersom treningsløpet arrangeres på et sted uten dekning vippses penger når man kommer hjem eller når man får nett tilgjengelig. 

Terminliste

Her finner du terminliste med informasjon om løpssted og arrangør. Treningsløpene vil også bli lagt inn i aktivtetskalenderen.

Resultater

Her finner du årets resultater.

GPS spor

Vi oppfordrer så mange som mulig til å dele GPS-sporene deres fra treningsløpene med andre. Dette gjøres nå ved å benytte Livelox. Gå inn på https://www.livelox.com og logg inn. Bruk samme bruker og passord som du benytter hos Eventor ved påmelding til løp. Har du ikke Gps-klokke så er det også mulig å benytte mobilen til logging av spor. Last ned appen Livelox. Login med Eventor/Norge og velg Event og klasse. Vent til Gps-nøyaktigheten har stabilisert seg. Trykk på Record og så er det bare å løpe. Husk at Mobildata og Posisjon må være slått på og at mobilen er godt oppladet. Stopp recording når du er i mål. Sporet ditt logges direkte på Livelox server og kan vises på løpskartet etter offisiell slutt på arrangementet. For våre treningsløp er det kl 19.00.  

Instruks for arrangør

Denne instruksen er ment som hjelp og støtte til dere som skal arrangere treningsløp og ikke som noen absolutt fasit. Kommentarer og forslag til forbedringer i instruksen mottas med takk og kan sendes på epost til Børge Brubæk (borge.brubaek at gmail.com). Sist oppdatert mars 2022. Instruksen er delt inn i disse hoveddelene: Før løpet, Under Løpet , Etter løpet, Kontaktpersoner, Sjekkliste. I instruksen er det nevnt en del kontaktpersoner, disse finner du i ei liste med kontaktinformasjon helt til slutt.

FØR LØPET:

Samlingsplass

Du finner info om treningsløpene med bl.a karthenvisning til samlingsplassene i menyen til venstre på KOL’s hjemmeside, kolweb.no. Se under "Treningsløp". Hvis samlingsplassen ønskes flyttet i forhold til dette, må det avtales med Øivind Myhre (mhp grunneierforhold – VDG). 

Utstyr

Alt utstyr i forbindelse med treningsløp hentes og leveres hos Anita Sørensen Drage. Dette gjelder utstyrskasse, EKT-boks, start- og målbukk, og eventuelt telt, bord og stol. Nytt for sesongen 2022 er at vi har fire utstyrskasser. Det er viktig at arrangør henter riktig kasse for å få med seg riktige EKT enheter. Terminlista inneholder egen kolonne med nummer på kassen som skal brukes på hvert treningsløp. Utstyr skal være klart for henting hos Anita på fredager. Utstyr skal leveres inn ila mandagen etter arrangementet, dvs 9 dager etter henting på fredag. Dagsarrangør er ansvarlig for at utstyr er levert tilbake i tide.

Vi har kun to sett av telt, bord og stoler. Dette kan hentes rett før og må leveres rett etter arrangementet.

Ansvarsfordeling mellom løypeleggere og dagsarrangører

 • Løypeleggers ansvar: Hente EKT brikker og postflagg hos Anita Sørensen Drage - legge løyper - sette ut poster - lage kart (malkart 2-3 eks i hver løype eller sørge for ferdig printede løyper hos Jørg) - avtale med dagsarrangør om hvor start og samlingsplass er - avtale med dagsarrangør overlevering av malkart/ferdig trykte kart.
 • Dagsarrangører: Hente utstyr hos Anita Sørensen Drage - lade tidtagerenhet og sjekke at alt er i orden - sjekke at det er tilstrekkelig med blanke kart hvis det ikke printes ferdig - merke til samlingsplass - henge ut og ta inn poster for 2 km på løpsdagen (for de løyper som har 2 km) - gjennomføre påmelding/tidtagning - sørge at alle registrerte deltakere er kommet inn fra skogen - sørge for å levere resultater til resultatansvarlig - ta inn poster - levere alt utstyr tilbake til Anita. Alt utstyr skal være levert ila mandag etter arrangementet. Spesielle behov avklares med Anita Sørensen Drage. 

Grunneierforhold

Det er treningsløpskomiteens ansvar å avklare samlingsplass med grunneier/grunneierlag. Du som arrangør slipper derfor å tenke på dette, men du må ta kontakt med grunneieransvarlig i treningsløpskomiteen, Øivind Myhre, for å sjekke om det er spesielle forhold knyttet til ditt løp.

Løyper

Begynn med løypeleggingen i god tid. Til løpene skal det legges 3 løyper, 3, 4 og 6 km. På tirsdager legges det i tillegg ei lett 2 km løype. Samlingsplass er avklart med grunneier og kan ikke flyttes uten å ta kontakt med Øivind Myhre (ansvarlig for grunneierspørsmål).

LøypeNivåMålestokkKommentar
6 kmA-nivå1:10000  Kan også tilby 1:7500Tirsdag og torsdag
4 kmA-nivå1:10000 og 1:7500Tirsdag og torsdag
3 kmTirsdag A-nivå, torsdag B-nivå1:7500Tirsdag og torsdag
2 kmN-nivå1:7500Kun tirsdager
 • Postene på A-nivå har ingen vanskelighetsbegrensning.
 • Postene på B-nivå bør ha mulighet for omgående veivalg med ledelinjer og/eller oppfangende detaljer.
 • Postene på N-nivå - Det skal være mulig å følge stier eller andre ledelinjer og postene skal henge godt synlig fra ledelinjene. Velg store detaljer.

(I treningsløpskofferten finner dere løypeleggerboka til o-forbundet som har mange gode tips.)

Noen tips:

 • Ikke legg løyper/traséer/poster nær opp til hytter eller hus.
 • Hold god avstand til innmark. Dersom løypa krysser gjerder, forsikre deg om at det ikke er bufe/hester og lignende innenfor. Det er bedre å forhøre seg enn å ta sjanser.
 • Starten kan med fordel dras litt unna for å få bedre løyper og slippe inn-/ut-løp på samme sted.
 • Prøv å unngå spisse vinkler mellom postene.
 • Fest EKT-brikkene på solid måte, helst sammen med postflagget
 • Legg mål på samlingsplass.

Løypene kan lages elektronisk vha O-Cad (må kjøpe lisens) eller i Purple Pen (gratisprogram som lastes fra nett). Kartunderlag for bruk til O-Cad og Purple Pen fås ved henvendelse til Svein-Erik Søgård. Purple Pen kan lastes herfra purplepen.golde.org. Dersom løypelegger velger å bruke kart uten påtrykte løyper (løperne tegner selv løypa på kart), kan kart hentes hos Jørg etter avtale. Det skal tegnes opp 2-3 eksemplarer av hver løype til oppslag (malkart) dersom løperne skal tegne løypene selv.

Kart som skal trykkes må leveres 4 dager før løpet Trykkes hos Jørg Luschinger, e-post luchs.kart@ebnett.no, tel 41212875.

Livelox

Send en kopi av løypefila (Ocad CS fila.ocd eller PurplePen fila.ppen) og bakgrunnskartet til den som har resultattjenesten. Det er en jobb å gjøre for å legge inn løpet i Livelox så ikke vent til løpsdagen, men gjør det etter at løypene er klare og postene satt ut.

EKT

EKT er det elektroniske tidtagersystemet som benyttes til orientering. I tidtakeresken ligger det en egen instruks for det praktiske rundt bruk av EKT. Husk å lade printeren før løpet.

Leiebrikker 

Sjekk at det finnes en leiebrikke i tirsdagskassene og to leiebrikker i torsdagskassene i egen boks i arrangørkassa.

Postflagg og EKT-postenheter  

Sjekk at du har 30 postflagg og følgende EKT-postenheter:      

 • Tirsdag i oddetallsuker - Kasse 1: 50, 56-58, 82-83, 85, 140, 142-154, 156-159, totalt 25 stk.
 • Tirsdag i partallsuker - Kasse 2: 31-55, totalt 25 stk.
 • Torsdag i oddetallsuker - Kasse 3: 103-111, 113-124, 126, 128-130, totalt 25 stk.
 • Torsdag i partallsuker - Kasse 4: 71-85, 87-88, 90-97, totalt 25 stk.

Løpsdagen

Fleksistart mellom kl. 17:30 og 19:00. Møt opp i god tid og heng ut merkeposter, slik at folk lett finner veien.   

UNDER LØPET:

Det er viktig at alle som deltar på treningsløp registrerer seg slik at vi har oversikt over deltakere.

Registrering av deltagere

Tidtaking er frivillig, men alle som deltar skal registreres i deltagerlista. Vi må også sørge for at alle startende er trygt tilbake fra skogen. Deltagerliste ligger i perm i arrangørkassene, KOL fører statistikk over antall startende på hvert løp og gjennom hele sesongen.

Bruk av EKT

EKT består av postenheter og avleserutstyr. De fleste har sin egen personlige løperbrikke. Løperbrikker kan også leies av arrangøren.  Det ligger en detaljert EKT-instruks i tidtakeresken, men her er en kortversjon. EKT-postenhetene henger i en tråd og henges ut på hver post. Postkoden står på baksiden av postenheten. I tillegg trenger vi to spesielle postenheter, en startpost med kode 0, og en målpost med kode 100. Start- og målpostenheten er montert på et stativ. Startposten nuller ut (sletter) det elektroniske minnet i løperbrikka og starter klokka i det brikka forlater postenheten. Målposten fungerer som en vanlig post og viser når løperen gikk i mål. Det er viktig å sette opp start- og målposten slik at de ikke kan forveksles. NB ! Husk å lade opp printeren. I treningsløpskofferten ligger det en perm med navnelister på de som normalt deltar på 3, 4 og 6 km. Sjekk at brikkenummer stemmer (korriger hvis nødvendig) og kryss av for alle som starter slik at vi vet hvem som er ute i skogen. Når en løper kommer i mål legger han brikka si på avleserenheten og får ut en printerlapp med sluttid og strekktider. Skriv opp sluttida i deltagerlista, deretter kan løperen beholde lappen. Grunnen er at det har hendt vi har hatt problemer med avlesing til PC etterpå og da er det greit å ha en backup, men også fordi løperne gjerne vil se tidene til de andre. Et tips til de som vil gjøre litt ekstra ut av resultatservicen, er å ta med ei papplate og knappenåler slik at løperne kan henge opp strekktidene og sammenligne dem direkte.  

ETTER LØPET:

Utstyr

Vi opplever av og til at utstyr blir stjålet. Poster og annet utstyr som står veldig tilgjengelig for andre må tas inn samme dag etter at løpet er avsluttet. Postene på 2 km tas inn på løpsdagen (for de løp som har 2 km). Dagsarrangør er ansvarlig for inntaking av poster og opprydding på samlingsplass. Alt utstyr skal være levert tilbake til Anita Sørensen Drage i god stand seinest mandag etter treningsløpet. Si fra til Anita hvis du har oppdaget mangler, poster som er i stykker, tomt for plastposer etc. Alle postflagg skal leveres tørre og pakket pent sammen. Noen oppfordringer til arrangører av treningsløp:

 • Stemplingsenhetene er ganske dyre (kr.  800,- pr. stk.). Dere som tar inn poster etter treningsløp må sjekker at alle stemplingsenhetene er på plass i esken før dere leverer utstyret tilbake. Da unngår vi at det blir glemt igjen poster ute i skogen. Esken med stemplingsenheter er merket med antall stemplingsenheter og hvilke koder som skal ligge i esken.
 • Postskjermene skal være tørre og «hespa opp» når de legges i kassen og leveres tilbake. (Om noen lurer på hvordan o-løpere «hesper opp» tråden på postene kan jeg gjerne vise det.) Fint om dere også er litt nøye på at det ikke kommer flere knuter på tråden, færre knuter det er på tråden, enklere er det å henge opp og ta ned postene.
 • Dersom teltet har vært i bruk må dette henges opp og tørkes. 

Resultatservice

Resultater med strekktider legges ut på KOL\\\'s hjemmeside. Lever avleserenheten m/kabel til den som er oppført som resultatansvarlig for ditt løp i arrangørlista umiddelbart etter løpet. Epostadresse/telefonnummer finner du nedenfor under Kontaktpersoner - Resultater. Husk å gi med navnelisteskjemaet også, slik at vi får registrert endrede brikkenummer etc. 

KONTAKTPERSONER:

 • Leder: Børge Brubæk , Tlf: 41209449.  Email: borge.brubaek at gmail.com 
 • Utstyr:  Anita Sørensen Drage, Julius Middelthunsvei 1, mob: 938 15345, Email: dragene at ebnett.no 
 • Trykk av løyper,  Jørg Luchsinger, Alf Prøysens 30, Tlf.  412 12 875,  Email: luchs.kart at ebnett.no 
 • Resultater 
  • Espen Sem, Julius Middelthunsvei 32, Tlf. 915 43204, Email: espen.sem at hotmail.com 
  • Ingar Tollum Andersen, Folkeløkka 21, Tlf. 916 01495, Email: ingar at ebnett.no 
  • Yngvar Roaas, Gustava Kiellandsvei 5, Mob. 913 03969, Email: yngvar.roaas at ebnett.no 
  • Paul Biseth, Landstads gate 10, Tlf. 32 73 24 79 / 907 61115, Email: paul.biseth at broadpark.no 
 • Grunneierforhold, Øivind Myhre,  mob. 920 42250, Email: otmyhre at gmail.com. 
 • Digitalt kartunderlag, Svein-Erik Søgård, mob. 402 90 045, Email: sveins at ebnett.no

HUSKELISTE:

 • Hente utstyr hos utstyrsansvarlig (Anita Sørensen Drage)
 • Kontaktet grunneieransvarlig (Øivind Myhre) for spesielle forhold (bom-nøkler mm)
 • Lade printeren i tidtakeresken.
 • Deltagerlisten er oppdatert fortløpende med korrekte navn og brikkenummer på de løperne som har deltatt. Deltagerlisten leveres sammen med avleserenheten til den som står oppført som resultatansvarlig i arrangørlista.
 • Sjekk at alle leiebrikker og postenheter er på plass. Det er nødvendig å sjekke numrene opp mot listen.
 • Lever tilbake treningsløpskassa med innhold i samme stand som når den ble hentet.