Pinseløpet 2022

Intern informasjon for KOL medlemmer

KOL skal arrangere Pinseløpet 2022, 4-6. juni. sammen med Orienteringsklubben Tønsberg og Omegn (OTO). Årets arena blir på Omholtfjell (På Skrim sør ved utfartsparkering.)

Dette er en av klubbens dugnader, og vi oppfordrer alle klubbens medlemmer over 17 år til å hjelpe til under arrangementet. Dersom det ikke passer å hjelpe til alle tre dagene er flott med hjelp en eller to dager også. Dette er en fin anledning til å bli kjent med KOL'ere, og det er en hyggelig dugnad. Vi håper også at mange av våre egne barn og ungdommer stiller til start disse dagene.

De voksne som ønsker en tur i skogen oppfordres til å melde seg til prøveløpingen på morgenen.

Mannskapsliste

Pinseløpet 2022 nærmer seg raskt. Gå inn i mannskapslisten nå og skriv deg opp, hvis du ikke allerede har gjort det. Svart tekst betyr bekreftet. Rød tekst betyr at personen hadde denne funksjonen et år tidligere, men har ennå ikke bekreftet for i år. Rød tekst kan overskrives hvis en annen gjerne vil ha akkurat denne jobben. NN betyr at vi trenger en person til denne jobben. KOL og OTO har fordelt funksjoner, og det står i egen kolonne hvilken klubb som har ansvar for funksjonen. Det er mulig å krysse seg av på hvilken dag det passer å jobbe i egne kolonner.

Hovedfunksjoner

Hovedfunksjonene ligger i mannskapslisten. Hvis dere har spørsmål er det bare å ta kontakt med Mannskapskoordinator (kristin.eger@ebnett.no), eventuelt med løpsleder KOL.

FunksjonNavnTelefon
Løpsleder KOLOdd Strand98263337
MannskapskoordinatorKristin Eger93057394