Treningsløp Blestua 17.06

Postene er nå hengt ut - tas inn fredag. Merkebånd ved start og mål blir hengt ut på torsdag. Start ved Borge og mål ved Blestua.

Vær oppmerksom på at Søndre Blefjellveien opp til Blestua er bomvei uten fysisk bom, men med skiltgjenkjenning. Betal på youpark.no - enten ved å opprette bruker eller betale innen 48 timer etter passering.…

Treningsløp Pråmvika 10/6

Postflaggene henger ute og blir tatt inn søndag 13. etter kl 17. Merkebånd ved start. Postflagg på målposten. Merk at målpost ligger ved en stein ganske nært veien, så du må orientere til mål også.  Bommen (inn fra Meheia) er lukket, men ikke låst. Pass på å lukke den etter at du har kjørt gjennom. Skulle noen ha låst den, så finnes en nødløsning.…

Kongsbergmesterskap tirsdag 15. juni

15/6: Oppdatert info: Koronatiltak: For å unngå kø på postene vil det kun være stempling på sistepost og i mål, bortsett fra for N-Åpen som har stempling på alle poster. Men tidtaking skjer med EKT for alle. Løypene er tilgjengelig i Livelox etterpå.

Velkommen til åpent Kongsbergmesterskap ved idylliske Rundetjern. Her er har kommunen nylig rustet opp med ny badeplass.  …

Treningsløp Funkelia 3. juni

Postflaggene er ute og vil tas inn søndag 6. fra kl 12:00. Postflagg også på start og mål (på vegne av løypelegger Arnt-Idar).

God tur!

Treningsløp Kjennerudvannet tirsdag 1.6

Postflaggene henger ute og vil henge til fredag 5. juni. Merkebånd ved start og mål. Enkelte poster sitter noen meter fra kontrollpunktet pga at det var vanskelig å finne noe å henge opp postflagget på.

Utfordring: Tidligere landslagsløpere Torgeir Nørbech og Bjørn Ekeberg har løpt 6km. Torgeir var raskest med 35.00, så her har eliteløperne i KOL noe å bryne seg på...…

Treningsløp Lauarvann 27. mai

Postflaggene til torsdagens løp er allerede hengt ut og vil henge ute til søndag kveld 30. mai. Merk at nye stier har kommet til og andre stier er gjengrodd. Også noen nye hogstfelt, men løypene går i strøken skog hele veien. Postflagg ved start og mål,NB! Hold god avstand til hyttetun. Spesielt hytta etter post 5 er utsatt (på vegne av løypelegger Brit).…

Treningsløp Labro 25. mai

 Velkommen til treningsløp på Labro (Merk: flyttet fra Kongsgårdmoen). Postflaggene blir hengt ut på kvelden mandag 24/5. Følg skilting til ordinær parkering på Labro på stor parkeringsplass nederst ved Lågen. Kartet er gammelt, det er hogd i større eller mindre grad flere steder og det er stor variasjon mellom fin åpen skog og tett skog med vindfall og kratt.…