Nytt styre i KOL

Kongsberg Orienteringslag startet året med sitt faste årsmøte 25. januar 2022. Der ble det forrige styret takket av, og nytt styre valgt bestående av både gjenvalgte og nye medlemmer.

Styret i KOL arbeider med lagets daglige drift, og har representanter fra både de administrative vervene og fra de ulike gruppene i klubben. Vi planlegger årets aktiviteter og arrangementer, behandler saker fra Buskerud Orienteringskrets, søker om støtte fra diverse fond og støtteordninger og følger opp lagets økonomi, for å nevne noe.…

Treningsløp og ungdom/junior trening fra gamle HIBU (Frogs vei) 19. april

Velkommen til sesongens første treningsløp 19. april fra gamle HIBU (Frogs vei) NB! ikke Raumyr skole som først annonsert. Det er 2km N, 3km, 4km og 6km. Postene er hengt ut og løypene klare, vedlagt for egen utskrift. Starten er på veien opp til Fauleplass (150 høydemeter og 1,1 km).

Etter langt opphold pga. Corona er det fast tidtaking med EKT, full resultatservice og kart på treningsløpsdagene.…

Knutetrim til årets årsmøtedeltakere

Som annonsert før årsmøtet i vinter, så vil alle som deltok på årsmøtet kunne hente ut 1 konvolutt pr familie av både Knutetrim og Nærtrim. Dette ble gjort som et tiltak for å få flere til å stille på årsmøtet, og oppmøtet var ganske bra, så dette blir nok videreført i en eller annen variant!

Nå ligger postene for samtlige nærtrimområder allerede ute i skogen, Knutetrimkomiteen har pakket kart, og det er ingen grunn til å sture over dårlig påskeskiføre.…

Endringer treningsløp

Oppdatert terminliste er lastet opp. For første løpet, tirsdag 19. april, vil løypene lastes opp på Kolweb søndag kveld 17. april. For torsdagsløpet 21. april vil løypene lastes opp innen løpsstart og henge ute til lørdag.

Nye og reviderte kart for årets sesong

Kartutvalget v/Svein Erik Søgård

Kartutvalget jobber jevnt og trutt med å fornye KOLs kartbaser. Det er utgitt 4 nye kart i løpet av høsten 21/vinter 22 som bare venter på å bli brukt!  De som fikk med seg sene nattløp i fjor høst har allerede stiftet bekjentskap med dem.

Sprintkart Raumyr

Raumyr-Kampestad ca 1,6 km2 er utført i 2021.…

Påsketrening

Det er hengt ut poster fra Kjennerudvannet. Flere løypetilbud fra 3 til 8 km. Små poster, ingen tidtaking. Løypene er lagt som postplukk på de snøfrie områdene med noen transportstrekk mellom. Postene henger ute t.o.m mandag 18/4.

Print ut kart selv fra Eventor.

Treningsløp 2022

Det nærmer seg sesongstart og terminlisten for 2022 er lastet opp. Første løp blir rett over påske; tirsdag 19. april.