Ukas løype uke 14

Ukas treningsløype - tas inn søndag 11/4.Det er små skjermer med refleks, ingen stempling. Terrenget er 95% bart.Kart: 1:7500Parkering ved gamle HIBU (Frogs vei 41)

Mer informasjon finner du på Eventor - Arrangementsinformasjon: Ukas løype Sulusåsen (orientering.no)

Kretsaktiviteter

Vi er i en krevende situasjon i forhold til Covid 19 og strenge smittevernregler men ønsker å kunne komme i gang med aktivitet for de opp til 20 år.

Det er vanskelig å planlegge når vi ikke vet hvilke regler som gjelder etter 11. april, men jeg har satt opp 2 mulige alternativer.

For ytterligere info se her:

Velkommen til nye KOLWEB

Da har vi endelig klart å få etablert ny løsning for KOLWEB. Det er foreløpig litt begrenset funksjonalitet og informasjon her, men det skal komme på plass etterhvert.