O-Festivalen 2021

Intern informasjon for KOL medlemmer

Vi jobber nå for å arrangere O-Festivalen 2021, 25-27. juni. Det vil bli et løp med deltagerbegrensning og begrenset program grunnet covid situasjonen. Arena blir på Heistadmoen skistadion. Her er det god plass, og vi vil tilpasse arenaen til covidforskrifter.

Løpet arrangeres som et «kom, løp og reis»-arrangement, og det oppfordres til kortest mulig opphold på samlingsplass for deltagerne. Det planlegges med et arrangement for 3 * 200 deltagere per dag. Dersom situasjonen tillater, vil vi kunne åpne opp for noen flere deltagere. Dette vil avgjøres i starten av juni.

Vi oppfordrer alle klubbens medlemmer over 17 år til å hjelpe til under arrangementet. Klubbens juniorer kan melde seg på løpet, men voksne klubbmedlemmer vil ikke ha anledning til å løpe.

De som ønsker en tur i skogen oppfordres til å melde seg til prøveløpingen på morgenen.

Mannskapsliste

O-Festivalen 2021 nærmer seg raskt. Gå inn i mannskapslisten nå og skriv deg opp, hvis du ikke allerede har gjort det. Svart tekst betyr bekreftet. Rød tekst betyr at personen hadde denne funksjonen et år tidligere, men har ennå ikke bekreftet for i år. Rød tekst kan overskrives hvis en annen gjerne vil ha akkurat denne jobben.

Hovedfunksjoner

FunksjonNavnTelefon
Leder hovedkomiteenHilde Storløkken93628442
Løpsleder Sprint (fredag)Odd Strand98263337
Løpsleder Skog (lørdag og søndag)Kristin Eger93057394
SmittevernsansvarligCeline Renard93879093
MannskapskoordinatorKari Strand99694284