Knutetrim til årets årsmøtedeltakere

Som annonsert før årsmøtet i vinter, så vil alle som deltok på årsmøtet kunne hente ut 1 konvolutt pr familie av både Knutetrim og Nærtrim. Dette ble gjort som et tiltak for å få flere til å stille på årsmøtet, og oppmøtet var ganske bra, så dette blir nok videreført i en eller annen variant!

Nå ligger postene for samtlige nærtrimområder allerede ute i skogen, Knutetrimkomiteen har pakket kart, og det er ingen grunn til å sture over dårlig påskeskiføre.

Pakker for Knutetrim og Nærtrim kan hentes ut hos Knutetrimsjefen selv, Gudmund Thoen, i Elise Sverdrupsvei 19. Gudmund har fått lista over deltakere på årsmøtet. God tur, og god påske!