Natt-trening tirsdager

Det er mulighet til å løpe natt-treninger som juniorgruppen gjennomfører hver tirsdag frem til snøen kommer. Postene står normalt ute til påfølgende søndag. Vis hensyn til grunneier og spesielt om det foregår jakt.

Uke 41: Eilertsløkka

Uke 42: Crossbanen

Livelox - Natt-trening #2

Uke 43: Gamlegrendåsen Sør / Lafteråsen (OBS: Tas inn lørdag 29/10)

Livelox - Natt-trening #3

Uke 44: Hauervann

Unionsmatch for 13-16 åringer

Unionsmatchen arrangeres i år på Gjøvik helga 01.-03. oktober, uansett om det blir med eller uten svensk deltakelse.

Det er 10 løpere i klassene D13-14, D15-16, H13-14 og H15-16 som skal representere Buskerud. Her kan vi få med mange KOL-løpere! 3 av 4 løp teller som uttakning, se egen invitasjon, og følg med på Buskerud Orienteringskrets på Facebook.…

Ungdomsgruppa

Ungdomsgruppa er for utøvere fra 13-16 år. Info om treninger legges ut på aktivitetskalenderen her på kolweb. Meld deg også inn på Facebook-gruppa "KOL Ungdom" der info kommer fortløpende. Du bør også melde deg inn i Facebook-gruppa "Buskerud orienteringskrets" for å se informasjon fra kretsen.

Treningene foregår på tirsdager og torsdager. Tirsdager starter vi kl. 18.00 på samme sted som treningsløpa, og etter litt oppvarming starter den o-tekniske tematreninga.…