Treningsløp Langeid torsdag 5. mai

Velkommen til treningsløp på Langeid. Løypene ligger ute allerede. Parkering og samlingsplass på rasteplassen på østsiden av RV40 ved Pikerfoss kraftstasjon. Start- og målpost på vestsiden av RV40, vær obs ved kryssing av vei. Postene er hengt ut fra torsdag 28 april og blir hengende minst til lørdag 7 mai kl 1400. Det henger post også på start og mål.…

Treningsløp Gamlegrendåsen tirsdag 3. mai

Løypene legges ut i ettermiddag av Atle Nicolai Wøllo."Arena" blir på grusplassen ved fotballbanen. 3 kilometeren er litt vanskelig for nybegynnere, og de minste barna bør ha skygge dersom de vil løpe den.

Løypene henger ute til tirsdag etter løpet.

For løypelegger.

Tiomila Örebro 7.mai 2022

KOL stiller til Tiomila med 1 herrelag i år. Mange konfirmasjoner samme helg lagde litt trøbbel for å få til ungdoms og damelag dessverre.

Lagutakket til Tiomila er klar og finnes sammen med andre uttak til stafetter KOL stiller opp på.Se Stafetter og uttak

Følg med på Tiomila online

Treningsløp Skogen 28.04.2022

Parkering langs vei ved Arsenalet. Pass på å ikke å parkere foran innkjørsler til små lagerbygninger og andre innkjørseler. Pass godt på trafikken langs Gamleveien på vei til start.

Treningsløp crossbanen tirsdag 26. april

Velkommen til treningsløp fra Madsebakken skole tirsdag 26. april. Postene (unntatt 2 km) ble hengt ut søndag kveld og tas inn tirsdag etter løpet. På grunn av utbygging av industriområde ved Crossbanen er deler av kartet ikke oppdatert og det er stedvis ikke mulig å løpe der. Denne delen av løpsterrenget er derfor sperret for løping og markert som forbudt område.…

Treningsløp Skrubbmoen torsdag 21. april

Velkommen til treningsløp nr 2 i sjeldent benyttet terreng. Løypelegger melder om flotte forhold i skogen. På vegne av løypelegger Øyvind Myhre.

Postene henger ute til lørdag.

Nytt styre i KOL

Kongsberg Orienteringslag startet året med sitt faste årsmøte 25. januar 2022. Der ble det forrige styret takket av, og nytt styre valgt bestående av både gjenvalgte og nye medlemmer.

Styret i KOL arbeider med lagets daglige drift, og har representanter fra både de administrative vervene og fra de ulike gruppene i klubben. Vi planlegger årets aktiviteter og arrangementer, behandler saker fra Buskerud Orienteringskrets, søker om støtte fra diverse fond og støtteordninger og følger opp lagets økonomi, for å nevne noe.…