Bli medlem

Medlemstyper

  • Voksen f.o.m. 21 år
  • Barn/ungdom/junior t.o.m. 20 år
  • Familiemedlemskap er for ektefelle/samboer, barn til og med 20 år, samt barn som er studenter eller i militærtjeneste opp t.o.m. 25 år, når det finnes et hovedmedlem i husstanden.
  • Støttemedlemmer. Dette er medlemmer som ønsker å være medlem av laget uten å delta aktivt i konkurranser.
  • Honnør, f.o.m. 67 år

Medlemskontingent

Medlemskontingentens størrelse fastsettes på årsmøtet som ledd i budsjettbehandlingen. Kontingenten er fom. sesongen 2021:

  • Voksen/Hovedmedlem 400,-
  • Barn/ungdom/junior/honnør 300,-
  • Familiemedlem 100,-
  • Støttemedlem 250,-

Innmeldingsskjema i Kongsberg Orienteringslag

Kongsberg Orienteringslag benytter klubbadmin/minidrett som klubbens medlemsregister. For å bli medlem trykk på knappen under:

Kongsberg O-lag er et Rent idrettslag og forventes at medlemmene setter seg i Antidoping regelverket