Årsmøte i Kongsberg Orienteringslag 1/2-2023

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KONGSBERG ORIENTERINGSLAG onsdag 1/2-2023 kl. 18:30

Sted: Gamlegrendåsen Skole SFO

Saksliste:

Godkjenning av innkalling og dagsorden Valg av møteleder, sekretær og 2 til å signere protokoll. Årsmelding 2022 Regnskap 2022 for Kongsberg orienteringslag og Knutetrim Budsjett 2023 for Kongsberg orienteringslag og Knutetrim Valg Eventuelt

I etterkant av det årsmøtet blir det informasjon rundt følgende saker:

Informasjon om styrket trenings- og aktivtetssamarbeid mellom IL Bevern og Kongsberg Orienteringslag (v/Harald Bergan).…

Minneord om Laffen

Olaf Helgesen døde 23.august, nesten 89 år gammel på Tjørsvågheimen sykehjem/Flekkefjord, med de nærmeste rundt seg. Gravferden var fra Sundslia Kapell den 1. september. Kapellet var fullsatt av folk som ville følge Laffen på hans siste ferd. 6 KOLere hadde tatt turen fra Kongsberg. Kisten var pyntet med en flott båredekorasjon fra Liv; Laffens store kjærlighet.…