Treningsløp Skogen 28.04.2022

Parkering langs vei ved Arsenalet. Pass på å ikke å parkere foran innkjørsler til små lagerbygninger og andre innkjørseler. Pass godt på trafikken langs Gamleveien på vei til start.

Treningsløp fra Kisgruveveien tirsdag 17. august

Parkering ved bommen oppe i Kisgruveveien. Husk å betale bompenger på kr. 40,- . Kan betales via Vipps på #95738. Rød/gule merkebånd markerer start og mål. 2 km ligger over N-nivå bl.a. fordi ledelinjer er noe gjengrodd enkelte steder. Ledelinje til post 2 er grøft med delvis steingjerde. Vær forsiktig ved bru over elva på slutten av noen løyper da bare reisverket står igjen.…