Treningsløp Kjennerudvannet tirsdag 1.6

Postflaggene henger ute og vil henge til fredag 5. juni. Merkebånd ved start og mål. Enkelte poster sitter noen meter fra kontrollpunktet pga at det var vanskelig å finne noe å henge opp postflagget på.

Utfordring: Tidligere landslagsløpere Torgeir Nørbech og Bjørn Ekeberg har løpt 6km. Torgeir var raskest med 35.00, så her har eliteløperne i KOL noe å bryne seg på...…

Treningsløp Lauarvann 27. mai

Postflaggene til torsdagens løp er allerede hengt ut og vil henge ute til søndag kveld 30. mai. Merk at nye stier har kommet til og andre stier er gjengrodd. Også noen nye hogstfelt, men løypene går i strøken skog hele veien. Postflagg ved start og mål,NB! Hold god avstand til hyttetun. Spesielt hytta etter post 5 er utsatt (på vegne av løypelegger Brit).…

Treningsløp Labro 25. mai

 Velkommen til treningsløp på Labro (Merk: flyttet fra Kongsgårdmoen). Postflaggene blir hengt ut på kvelden mandag 24/5. Følg skilting til ordinær parkering på Labro på stor parkeringsplass nederst ved Lågen. Kartet er gammelt, det er hogd i større eller mindre grad flere steder og det er stor variasjon mellom fin åpen skog og tett skog med vindfall og kratt.…

Treningsløp Eilertsløkka 20.05

Postflaggene er hengt ut og tas inn fra kl 14 på lørdag. Merkebånd ved start og mål (på vegne av løypelegger Pirjo).

God tur!

Treningsløp Saggrenda 18. mai

Postene til tirsdagens treningsløp er lagt ut. De ligger ute til torsdag formiddag. Merkebånd ved start og mål.Det er parkering på Fredheim. 2 og 3 kilometersløypene har start og mål på andre steder enn 4 og 6km. De som skal løpe 2 kilometer kan eventuelt parkere ved Saggrenda stasjon. NB: Post 3 på 4 og 6 kilometer løypene henger ved stein rett vest for myra der den egentlig skulle ha hengt.(på…

Viktig info om treningsløp Briskemyr

Helt i nordenden av åpen 'farlig' myr er det en stor fugl som hekker; helt nede ved vannkanten. Ber om at 6km og 3km løperne legger ruten sin godt unna nordenden av myra, og siden vestsiden er veldig åpen, så ber vi om at løperne velger å løpe øst for myra/vannet hvor det er skog. Hold god avstand (minst 100m) til nordspissen av myra.…

Treningsløp Briskemyr 06.05

Postflaggene er hengt ut og tas inn fra kl 15 på søndag. Bommen blir låst opp ca kl 18 i kveld (onsdag) og står oppe til søndag ca kl 15. Husk å stenge bommen når du har kjørt gjennom (ikke låse!). Det er ca 1.5km fra bommen til parkering. Postflagg ved mål og merkebånd ved start (info på vegne av løypelegger Torgeir).…