Treningsløp Kampenhaug tirsdag 7. sept.

Parkering blir øst for BK-bua langs veien/lysløype. Bommen ved Funkelia låses opp før arrangementet og blir låst samme kveld. Postene tas inn torsdag, så i praksis kan det løpes tirsdag og onsdag.

Postskjerm henger ved start og mål. Målskjermen henger på stolpen rett ovenfor BK-bua. Unngå parkering vest for denne stolpen om mulig da det er innløp fra sør og vest (på vegne av løypelegger Øystein).…

Treningsløp Crossbanen 2. september

Postflaggene er hengt ut, bortsett fra start og mål, de vil bli hengt ut på torsdag 2. september. Det vil være postflagg på start og mål. Postene blir tatt inn fredag 3. september etter klokka 15:00 (på vegne av løypelegger Konstanse).

Det vil være kart tilgjengelig ved start og overskuddskart legges ut til løypene tas inn.…

Treningsløp Raje/Sandoren torsdag 26.8

Velkommen til treningsløp på Raje-Sandorden som nok er det fineste O-terrenget KOL har å tilby.

Samlingsplass er på parkeringsplassen ved avkjørsel til Sandoren. Det er kr 60 i bompenger som betales med kort.

(på vegne av løypelegger Ingar H).

Postflaggene henges ut i kveld 25.8 og tas inn fredag 27. fra kl 15:00.

Info om gjenstående treningsløp

- Livelox benyttes for tidtaking for den som ønsker det

- Det henges ut kun postflagg, ikke stemplingsenheter

- Normal starttid er mellom 17:30 og 19:00 tirsdager og torsdager

- Arrangør er minimum tilstede mellom kl 17:30 og 19:00

- Kart legges ut på Kolweb før løpet

- Trykte løyper tilbys av arrangør ved start og kart legges også i en kasse ved start inntil postflaggene tas inn

- Det legges ut info om når arrangør vil ta inn løypene på Kolweb for hvert løp

I påvente av endringer av Coronaregler vil dette gjelde inntil annen beskjed gis.…

Treningsløp Aaskafeen/pendlerparkeringen tirsdag 24. august

 Start og mål er markert med merkebånd. Siste post og mål blir uthengt tisdag 24/8 ca kl 16-17.

Veien til start er delvis bortgravd, men det går nok greit å finne fram allikevel.  Det er el-gjerden og dyr i terrenget, vis hensyn.  Postene henger ut til onsdag 25/8 ca kl 18 (for løypelegger Linnea).

Postflagg for treningsløpene 17. og 19. august.

Postflaggene fra løpet (Kisgruveveien) 17. august ble tatt inn i går, torsdag 18. august.

Postflaggene for løpet på Sachsen 19. august henger ute til og med søndag 22. august. Kart finnes i en kasse plassert ved skiltet 'Knutehytta' hvor det også henger en o-post. Merk at det ikke kan løpes på plankene som dekker rennene.

Oppdatert terminliste treningsløp

Terminlisten er oppdatert. Hovedendring er at Grendestafetten blir 31.8 (tidligere annonsert 24.8) i Bevergrenda og at treningsløpet som var planlagt 31.8 er flyttet til 24.8.

Treningsløp Hasselåsen 12. august

Først: Postflaggene fra løpet i Jondalen 10. august henger ute til fredag 13. kl 16.

Vedrørende løpet den 12. gjelder følgende da det er verneverdig flora i området:

-Løypene skal bare benyttes løpsdagen (tilstreb å starte mellom 17:30 og 19:00), og blir fjernet så snart treningen er gjennomført.

-Deltakerne vil få tilgang til informasjon om at noen av postene ligger innenfor et naturreservat, og at det her skal tas særlig hensyn ved ferdsel.…