Treningsløp Eilertsløkka tirsdag 24. mai

Velkommen til treningsløp på Gamlegrendåsen! Løypene ligger ute. 2km legges ut på tirsdag. Løypene tas inn etter løpet på løpsdagen. For løypelegger Pirjo.

Treningsløp Fredheim 19. mai

Velkommen til treningsløp på Fredheim torsdag 19. mai! For den som ikke har anledning på løpsdagen, så vil postene henge ute til lørdag 21. kl 14. På vegne av løypelegger Arild Finstad.

Treningsløp Briskemyr torsdag 12. mai

Velkommen til treningsløp! Løypene er satt ut. Det er minst en sti i løpsområdet som ikke står på kartet. Noen av stiene og traktorslepene er vanskelige å se. Samlingsplass og parkering blir på rundkjøringen rett sørvest for gårdsbygningen. Vi har fått tillatelse til å stå der så lenge vi ikke sperrer veien (veien ned til den andre mulige parkeringsplassen begynner å bli overgrodd).…

Treningsløp Langeid torsdag 5. mai

Velkommen til treningsløp på Langeid. Løypene ligger ute allerede. Parkering og samlingsplass på rasteplassen på østsiden av RV40 ved Pikerfoss kraftstasjon. Start- og målpost på vestsiden av RV40, vær obs ved kryssing av vei. Postene er hengt ut fra torsdag 28 april og blir hengende minst til lørdag 7 mai kl 1400. Det henger post også på start og mål.…

Treningsløp Gamlegrendåsen tirsdag 3. mai

Løypene legges ut i ettermiddag av Atle Nicolai Wøllo."Arena" blir på grusplassen ved fotballbanen. 3 kilometeren er litt vanskelig for nybegynnere, og de minste barna bør ha skygge dersom de vil løpe den.

Løypene henger ute til tirsdag etter løpet.

For løypelegger.

Treningsløp crossbanen tirsdag 26. april

Velkommen til treningsløp fra Madsebakken skole tirsdag 26. april. Postene (unntatt 2 km) ble hengt ut søndag kveld og tas inn tirsdag etter løpet. På grunn av utbygging av industriområde ved Crossbanen er deler av kartet ikke oppdatert og det er stedvis ikke mulig å løpe der. Denne delen av løpsterrenget er derfor sperret for løping og markert som forbudt område.…

Treningsløp Skrubbmoen torsdag 21. april

Velkommen til treningsløp nr 2 i sjeldent benyttet terreng. Løypelegger melder om flotte forhold i skogen. På vegne av løypelegger Øyvind Myhre.

Postene henger ute til lørdag.

Endringer treningsløp

Oppdatert terminliste er lastet opp. For første løpet, tirsdag 19. april, vil løypene lastes opp på Kolweb søndag kveld 17. april. For torsdagsløpet 21. april vil løypene lastes opp innen løpsstart og henge ute til lørdag.