Treningsløp Skogen 28.04.2022

Parkering langs vei ved Arsenalet. Pass på å ikke å parkere foran innkjørsler til små lagerbygninger og andre innkjørseler. Pass godt på trafikken langs Gamleveien på vei til start.

Treningsløp crossbanen tirsdag 26. april

Velkommen til treningsløp fra Madsebakken skole tirsdag 26. april. Postene (unntatt 2 km) ble hengt ut søndag kveld og tas inn tirsdag etter løpet. På grunn av utbygging av industriområde ved Crossbanen er deler av kartet ikke oppdatert og det er stedvis ikke mulig å løpe der. Denne delen av løpsterrenget er derfor sperret for løping og markert som forbudt område.…

Treningsløp Skrubbmoen torsdag 21. april

Velkommen til treningsløp nr 2 i sjeldent benyttet terreng. Løypelegger melder om flotte forhold i skogen. På vegne av løypelegger Øyvind Myhre.

Postene henger ute til lørdag.

Nytt styre i KOL

Kongsberg Orienteringslag startet året med sitt faste årsmøte 25. januar 2022. Der ble det forrige styret takket av, og nytt styre valgt bestående av både gjenvalgte og nye medlemmer.

Styret i KOL arbeider med lagets daglige drift, og har representanter fra både de administrative vervene og fra de ulike gruppene i klubben. Vi planlegger årets aktiviteter og arrangementer, behandler saker fra Buskerud Orienteringskrets, søker om støtte fra diverse fond og støtteordninger og følger opp lagets økonomi, for å nevne noe.…

Treningsløp og ungdom/junior trening fra gamle HIBU (Frogs vei) 19. april

Velkommen til sesongens første treningsløp 19. april fra gamle HIBU (Frogs vei) NB! ikke Raumyr skole som først annonsert. Det er 2km N, 3km, 4km og 6km. Postene er hengt ut og løypene klare, vedlagt for egen utskrift. Starten er på veien opp til Fauleplass (150 høydemeter og 1,1 km).

Etter langt opphold pga. Corona er det fast tidtaking med EKT, full resultatservice og kart på treningsløpsdagene.…

Knutetrim til årets årsmøtedeltakere

Som annonsert før årsmøtet i vinter, så vil alle som deltok på årsmøtet kunne hente ut 1 konvolutt pr familie av både Knutetrim og Nærtrim. Dette ble gjort som et tiltak for å få flere til å stille på årsmøtet, og oppmøtet var ganske bra, så dette blir nok videreført i en eller annen variant!

Nå ligger postene for samtlige nærtrimområder allerede ute i skogen, Knutetrimkomiteen har pakket kart, og det er ingen grunn til å sture over dårlig påskeskiføre.…

Endringer treningsløp

Oppdatert terminliste er lastet opp. For første løpet, tirsdag 19. april, vil løypene lastes opp på Kolweb søndag kveld 17. april. For torsdagsløpet 21. april vil løypene lastes opp innen løpsstart og henge ute til lørdag.

Nye og reviderte kart for årets sesong

Kartutvalget v/Svein Erik Søgård

Kartutvalget jobber jevnt og trutt med å fornye KOLs kartbaser. Det er utgitt 4 nye kart i løpet av høsten 21/vinter 22 som bare venter på å bli brukt!  De som fikk med seg sene nattløp i fjor høst har allerede stiftet bekjentskap med dem.

Sprintkart Raumyr

Raumyr-Kampestad ca 1,6 km2 er utført i 2021.…